•  
  •  
  •  

 

 

Обществен съвет

 

Председател: Павел Бакалски

 

Членове:

1. Марийка Айвазова

2. Славка Бакалска

3.Соня Бакалска

4. Георги Георгиев

 

Резервни членове:

Маргарита Бонова

Радка Арабаджиева

Календар

 

Контакти