•  
  •  
  •  

 

 

Обществен съвет

 

Председател: Таня Карадамянова - представител на тодителите

Членове:

1. Марияна Айвазова - представител на родителите

2. катерина Кръстева - представител на родителите

3. Ива  Кунова - представител на родителите

4. Георги Георгиев - кмет на община Калояново

Резервни членове:

1. Невена Танчовска - представител на родителите

2. Десислава Кунова - преставител на родителите

3. Димитър Балямски - преставител на финансиращия орган община Калояново

Календар

 

Контакти