•  
  •  
  •  

 

 

История

  Първото училище в с. Калояново е килийно и е построено през 1838 година.През периода 1820-1878 г. работи  килийното училище/1838/, първото светско взаимно училище към православната църква /1845г./ и павликянското към католическата църква /1867г./ Обучението е водено по учебни помагала, като букварът на Марко Тодорович, Рибния буквар на Петър Берон, помагалата на Хр. Г. Данов и Драган Манчов. Учителският събор Пловдив/1870г./ продължава духа на реформаторския процес.Заедно с църквата се утвърждават двата училищни празника – денят на тържественото раздаване на наградите след годишните изпити и този на Светите братя кирил и Методий/11 май/. В Калояново отварят врати две нови двуетажни сгради/1881,1882/.До 1900г. в дветe начални училища обучението се води от един учител. Висока оценка е дадена от историците. Започва истинско, мащабно развитие на калояновското училище.Точно е регламентирана издръжката на училището. На 15 септември се слага началито на смесената прогимназия. От месец март 1926г. училищата се именуват съответно “ Иван Вазов” и “ Отец Паисий”. Нараства броят на учениците – между 1926г.- 1928г. на 450 деца, а от 1935 – 1940г. – на 600-620 деца. Разкрити са : училищна библиотека/1910/, детска книжарница. Отваря врати новата училищна сграда за учениците от среден курс – прогимназия “ Цар Симеон Велики”/декември 1929г./. През 1936г. се извършва обединение на НУ “ Иван Вазов” с прогимназията в основно училище ‘ Димитър благоев”. Процесът завършва през 1961г. със сливането на НЧ “Отец Паисий” с ОУ. На 15 септември 1965г. учебната година започва в новопостоена триетажна сграда, която събира под еден покрив всички ученици до днес. ОУ “ Иван Вазов” днес ОУ “ Иван Взаов “ е средищно училище и в него се обучават ученици от с. Калояново, с. Дуванлий, с. Дълго поле и с. Бегово от първи до осми клас, разделени в паралелки и полуинтернатни групи.

Календар

 

Контакти