•  
  •  
  •  

 

 

преподаватели

Педагогически персонал
Венелина Радулова - Директор
   
Начален етап
Красимира Николова старши учител IV  клас
Мария Божилова старши учител І клас
Минко Хунг учител ІI клас
Румяна Сотирова учител ІIIa клас
Станка Кантарска учител IІIб клас
Богдана Иванова учител ГЦОУД IV клас
Снежанка Стоилова-Кутевска учител ГЦДЦО І клас
Димитрина Гаргова старши учител ГЦОУД II клас
Румяна Дошкова старши учител ГЦОУД ІII клас
   
   
Прогимназиален етап
  учител БЕЛ
Елеонора Димитрова старши учител Математика и Физика и астрономия
Анелия Кирилова учител АЕ
Емилия Ненкова старши учител История и цивилизации и География и икономика, Технологии и предприемачество
Мария Видолова старши учител Биология и здравно образование и ХООС
Ангел Ненов учител Музика
Ивилина Павлова учител ФВС
Ана Ненкова старши учител ИТ и Компютърно моделиране
Иван Иванов старши учител ГЦОУД VІ клас
Витка Начева старши учител ГЦОУД V-VІІ клас
   
   
Непедагогически персонал
Елена Гатова ЗАС
Петранка Арабаджийска - Саид счетоводител
Иванка Гешева хигиенист
Катерина Зайкова хигиенист
Илина Ангелова хигиенист

Календар

 

Контакти