•  
  •  
  •  

 

 

преподаватели

Педагогически персонал
Венелина Радулова - Директор
   
Начален етап
Красимира Николова старши учител ІII клас
Мария Божилова старши учител ІV клас
Минко Хунг учител І клас
Румяна Сотирова учител ІI клас
Станка Кантарска учител IІ клас
Богдана Иванова учител ДЦО IІ клас
Снежанка Стоилова-Кутевска учител ДЦО ІV клас
Димитрина Гаргова старши учител ДЦО I клас
Румяна Дошкова старши учител ДЦО ІI клас
   
   
Прогимназиален етап
Деница Бодучян учител БЕЛ
Елеонора Димитрова старши учител Математика и Физика
Анелия Кирилова учител АЕ
Емилия Ненкова старши учител История и География
Мария Видолова старши учител Биология и ХООС
Ангел Ненов учител Музика
Ивилина Павлова учител ФВС
Ана Ненкова старши учител ИТ
Иван Иванов старши учител ДЦО VІ-VІІ клас
Витка Начева старши учител ДЦО V-VІІІ клас
   
   
Непедагогически персонал
Елена Гатова ЗАС
Костадин Талев счетоводител
Мария Пандърска хигиенист
Катерина Зайкова хигиенист
Илина Ангелова хигиенист

Календар

 

Контакти